Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi2021-03-09T11:27:11+03:00

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Kalite yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Tüm süreçlerde PUKÖ döngüsü kullanılır. Çalışan ve müşteri memnuniyeti ilk hedeflerdendir.

PUKÖ Döngüsü:

Planla ~ Uygula ~ Kontrol Et ~ Önlem Al safhalarını kapsar . Önem  arz eden bir sürecin standardizasyonunu güvence altına alma yöntemidir. Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir çevrimdir. Sistemli bir düşünce tarzıdır.  Her bir aşamasında, söz konusu olan faaliyet her ne ise, kontrollü biçimde ortaya konmasını ve sürdürülebilirliğini sağlama yöntemidir, sistematik bir düşünme ve çalışma biçimidir. PUKÖ, sistemin nasıl daha verimli ve etkin çalışabileceğini gösterir. Bir dizi yaklaşımlara ve becerilere sahip bir süreci sunar, açık iletişim ve rollerle ekip çalışmasını destekler.

PUKÖ Döngüsü - Kalite Yönetim Sistemleri
  • PLANLA: En kritik evredir ve ne yapmak istediğimizi, bunun için ne gerektiğini ve nasıl yapabileceğimizi belirlememiz ilk şarttır, zira gereken önemin verilmemesi “Kontrol Et” evremizin uzamasına, dolayısı ile de toplam zamanımız içerisinde gereksiz kayıplara neden olur!

  • UYGULA: Planı ve işlerliği gerçekleştirecek aktiviteleri belirlememiz ikinci şarttır !
  • KONTROL ET: İşlerlikteki veri ve sonuçları değerlendirmemiz ve/fakat var ise sapma nedenlerini doğru tespit ederek plana göre gidip gitmediğimizi değerlendirmemiz üçüncü şarttır!
  • ÖNLEM AL: Önem arz eden iyileştirmeyi kararlı hale getirmemiz ve yeni programlarımızı düzenlememiz dördüncü şarttır. Bu aşama risk yönetiminde de dikkatlice çalışılmalıdır. Çünkü her şeyi yaşayarak öğrenemeyiz. Kaynaklarımızı etkin kullanmak için PUKÖ döngüsünün gereklerini sürekli gözden geçirmeliyiz.

KALİTE YÖNETİMİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ

GÜVENLİ GELECEK

Şimdi Kendinize Bir Yatırım Yapmak İçin Adım Atın!

Size Nasıl Katkı Sağlayabileceğimi Konuşalım!
Formu Doldurun, En Kısa Zamanda Size Dönüş Yapacağım.

Dilek Şen Karakaya

Son Yazılarım

Kalite Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Hakkındaki Yazılarımı Bloğumdan Takip Edebilirsiniz!

Son Yazılarım

İletişim

Go to Top